Spolupráca pri zbere kuchynského bio odpadu

 

V spolupráci s našou firmou sa od nového roka môžu začleniť do ekologickej myšlienky v zbere kuchynského bio odpadu mnohé mestá a obce. Našimi zákazníkmi sú aj rôzne siete potravín, čerpacích staníc, ktoré zdieľajú myšlienku ochrany životného prostredia tým, že umožňujú širokej verejnosti odovzdávať použitý olej a tuk. Tak môže tento odpad dostať druhú šancu vo forme biopaliva alebo využiteľnej energie spracovanej v bioplynových staniciach.

 

Zber kuchynského odpadu z domácností v meste Trstená

Od januára 2021 spustilo mesto Trstená zber kuchynského bio odpadu z domácností, konkrétne v bytových domoch. Na jednotlivých stanoviskách na separovaný odpad sú umiestnené 120 l nádoby hnedej farby na zber kuchynského odpadu. Postupne každá domácnosť dostane 10 litrové zberné vedierko spolu s 52 biologicky rozložiteľnými vreckami, do ktorých bude domácnosť priamo pri vzniku ukladať kuchynský odpad, napr. pri čistení a šúpaní ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, potraviny po záruke, pokazené potraviny a podobne. Zberné vedierko je potrebné vynášať podľa potreby do hnedej 120 litrovej zbernej nádoby, ktorá je jasne označená.

Zároveň je možné separovať aj použité oleje a tuky z domácností. Pri každom stojisku na bio odpad je aj nádoba priamo určená na použité oleje a tuky, ktoré sú preliate v riadne uzatvorených plastových fľašiach.

Viac o zbere v tomto meste sa dočítate na oficiálnej stránke mesta Trstená TU.

 

Zber kuchynského odpadu z domácností v obci Sučany

Obec Sučany taktiež nezaháľa a uzatvorila spoluprácu s našou firmou v zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.  Na vybrané stanoviská na separovaný zber sú umiestnené nádoby hnedej farby (označené: KUCHYNSKÝ ODPAD).
V obci sú k dispozícií dve alternatívy zberu: 
a) občania môžu kuchynský odpad zbierať do vlastných vedierok, z ktorých odpad podľa potreby vysypú do hnedých nádob na určených stojiskách
b) občania si môžu zakúpiť certifikované bio sáčky, ktoré vložia, resp. vyhodia spolu s kuchynským odpadom do nádoby na stojisku, ktorá je na to určená

Rovnako ako mesto Trstená, tak aj obec Sučany umožňuje obyvateľom triediť použité prepálene oleje a tuky z domácností. 

Viac o tomto zbere sa dočítate na oficiálnej stránke obce Sučany TU.

   

 

 

Zber kuchynského odpadu a použitých olejov a tukov z čerpacích staníc Benzinol Slovakia, Shell, Benzina, Lukoil

Našimi zákazníkmi vo vývoze kuchynského odpadu sú niektoré pobočky čerpacích staníc ako Benzinol Slovakia, Shell, Benzina, či Lukoil.

Najnovšie sme v spolupráci s Benzinol Slovakia umožnili zákazníkom tejto čerpacej stanice, ale aj okoloidúcim priniesť použitý jedlý olej na 26 pobočiek čerpacich staníc Benzinol po celom Slovensku. Stačí, ak sa použitý rastlinný olej vleje vychladený do čistej a suchej plastovej fľaše a odovzdá sa ho pracovníkovi čerpacej stanice, ktorý ju vloží do nádoby na to určenej. 

 

Zber použitých olejov a tukov v pobočkách Kaufland

Spoločnosť Kaufland v spolupráci aj s našou firmou ESPIK dlhodobo podniká kroky k lepšej ochrane životného prostredia, a preto prináša možnosti zodpovedného prístupu nielen svojim zákazníkom ale aj širokej verejnosti. Použitý olej z kuchyne je možné odovzdávať napríklad pri najbližšom nákupe potravín v Kauflande.

Viac o zbere prepálených olejov v sieti Kaufland sa dočítate TU

 

 

Pridajte sa k nám, alebo buďte aspoň v obraze a sledujte nás na našej fanpage ESPIK.

 

 

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...