Rady a tipy ako nakladať s kuchynským, reštauračným odpadom, použitými jedlými olejmi a tukmi.

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...

Spolupráca pri zbere kuchynského bio odpadu

"Buďme ekologickí, pomáhajme chrániť životné prostredie." Týmto sa riadia aj naši partneri pri vzájomnej spolupráci.

Čítať viac...

Zber odpadu z Vašej kuchyne

K farebným kontajnerom na triedený zber odpadu pribudne na mnohých miestach ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Práve tie tvoria väčšinu komunálneho odpadu a naše domácnosti ho produkujú denne.

Čítať viac...

Zákonné zmeny v povinnostiach OBCÍ a MIEST pri zavedení triedeného zberu kuchynského odpadu

"Ak správne triedime, svet je krajší. Osvojme si umenie triedenia odpadu."

Čítať viac...

Odpadové hospodárstvo - povinnosti a zmeny od 1.1.2020

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom.

Čítať viac...

HACCP služba

HACCP systém pomáha zaručovať bezpečnosť potravín a napomáha efektívnejšiemu využitiu surovín, dáva bezpečný základ systému zabezpečovania kvality a zlepšuje zvládnuteľnosť výrobného procesu.

Čítať viac...

Lapače tukov

Lapače tukov sú v dnešnej dobe už neodmysliteľnou súčasťou každého stravovacieho zariadenia. Vďaka nim sa zachytávajú smesi tukov a olejových nečistôt, ktoré by inak skončili v kanalizácií a malo to celý rad negativných dôsledkov.

Čítať viac...

Úrad verejného zdravotníctva, nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom

Pohľad ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA na zber a manipuláciu s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom zo zariadení spoločného stravovania.

Čítať viac...

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, spôsob vypĺňania tlačiva

V rámci nového zákona o odpadoch (2015) sa nám mení aj vyhláška ktorá stanovuje nový spôsob správneho vypĺňania evidenčnej povinnosti o vzniku a nakladaní s odpadom.

Čítať viac...

Výber firmy pri vývoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V dnešnej ekonomickej a hlavne urýchlenej dobe si prevažná väčšina zákazníkov vyberá služby nie podľa kvality, uľahčenia si práce a odhodenia starostí, ale podľa ceny ktorá v dnešnej dobe silno rozhoduje, ukazuje smer,  kde v konečnom dôsledku cena nie vždy je úmerná službám za ktoré zákazník platí.

Čítať viac...

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.